Pavel Trstiansky - Harmonikár 0905 724 355

Pavel Trstiansky - harmonikár, starejší. zabávač... Dlhoročné skúsenosti, obrovský repertoár .